Yiğit: Devrim yasalarıyla eğitim ve öğretim birliği sağlanmıştır

<Yiğit: Devrim yasalarıyla eğitim ve öğretim birliği sağlanmıştır

Yiğit: Devrim yasalarıyla eğitim ve öğretim birliği sağlanmıştır
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit 3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün yıldönümü
nedeniyle yaptığı açıklamasında, devrim yasalarıyla eğitim ve öğretimde birliğin sağlandığını
söyledi
Devrim Yasalarıyla eğitim birliğinin sağlandığını belirten Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş
Yiğit, “Bugün, millet olarak en büyük gururlarımızdan birinin yıldönümüdür. Çünkü 98 yıl önce bugün,
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bu toprakların insanlarının tebaa
olmaktan millet olmaya geçişinde çok büyük bir eşik atlanmıştır. 3 Mart 1924'te kabul edilen Devrim
Yasaları ile Hilafet resmi olarak kaldırılmış, Şeriye ve Evkaf Bakanlığına son verilmiş ve eğitim-
öğretimde birlik sağlanmıştır. Henüz gencecik bir Cumhuriyet iken, bu devrimlerle Avrupa ülkelerine
parmak ısırtan ülkemizin, neredeyse yüz yıl sonra çok daha geri bir noktaya itilmiş olması ise bugünü
aynı zamanda yürek sızlatan bir yıl dönümü haline getirmiştir. Her sene yaptığımız gibi bu sene de
Eğitim-İş olarak Devrim Yasaları ile elde edilen büyük kazanımlardan AKP iktidarı döneminde nasıl
vazgeçildiğinin altını çizmeyi bir vatan borcu sayıyoruz” dedi.
Demokrasimizi çok ağır yalar almıştır
Özgür Ulaş Yiğit demokrasinin çok ağır yaralar aldığına dikkat çekerek, “Halifelik sistemi kaldırılarak
yerine inşa edilen demokrasi, bugün çok ağır yaralar almış durumdadır. Bugün ülkemiz, yine tek bir
kişinin ne isterse yapabileceği bir ülke haline getirilmiştir. Devrim yasalarıyla ‘Şeriye ve Evkaf
Bakanlığı’ ve ‘Genel Kurmay Bakanlığı’ kaldırılmasıyla, yani din ve devlet işlerini ayırıp ordunun din ile
yönetilmesine son verilmesiyle elde edilen kazanımlarımız da büyük ölçüde elimizden alınmıştır.
Askeri mülakatlara dernek maskesi takmış tarikat örgütlenmelerinin dâhil edilmesi, laikliğe vurgusuyla
bilinen komutanların kumpaslara, terfi gasplarına uğraması ordunun yapısına yapılan derin
müdahaleleri görünür kılmıştır. Bilindiği üzere Devrim Yasaları, Başöğretmen Mustafa Kemal
Atatürk'ün eğitime dair düşleri için de önemli bir basamak olmuştur. Eğitim ve Öğretim Birliği
Yasası’nın yürütmeye girmesiyle Osmanlı’daki medrese ve okul ikiliği ortadan kaldırılmış ve eğitim,
homojenleştirilip çağdaşlaştırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştı. Laik eğitim için milat olan bu
milli kalkınma, bugün iktidar tarafından bertaraf edilmiş durumdadır. Dernek ve vakıf maskesi takmış
tarikatlar, MEB’in protokolleriyle eğitimde cirit atmaktadır. İktidar yurt açmayarak, eğitimdeki sınav
basamaklarına yetecek eğitimi devlet okullarında vermeyerek dolaylı olarak tarikat yurt ve etüt
merkezlerini beslemektedir. 98 yıl önce Türkiye'yi çağdaş bir ülkeye dönüştüren Devrim Yasaları, son
20 yılda karşı devrim hamleleriyle tırpanlanmış, ülkemiz bu anlamda yüz yıl öncesine itilmiştir.
Kuşkusuz devrim yasalarının hedef almasının altında bu yasaların laikliğin taşıyıcı sütunları olması
yatmaktadır. Çünkü Laiklik özgürlüktür. Laiklik medeniyettir. Laiklik insanca bir toplumsal yaşamın
hammaddesidir. Ancak bilsin ki pes etmiyoruz! Devrim yasaları bir fikirdir ve fikirler ölmez.
Başöğretmen ’in eğitim neferleri olarak o fikri, bereketli topraklara özenle tohum eken sabırlı eller
gibi ekmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz. İlan ediyoruz: Eğitim-İşli öğretmenler olarak, 3 Mart
Perşembe günü, derse girdiğimiz her sınıfta ilk dersimiz laiklik olacak. Laikliği, devrim yasalarını ve o
yasalara tekrar kavuşmanın önemini öğrencilerimize anlatacağız. Onlara 98 yıl önceden gelen bilge bir
sesle sesleneceğiz: Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamın şartıdır diyeceğiz” şeklinde
konuştu.