Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Erişilebilir ve Temiz Enerji’yi Konuştu

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin çözüm ortaklığında; yıl boyunca Zorlu Holding’in desteğiyle gerçekleştireceği Sorunlara Çözümler Buluşmaları’nın ilkinin teması ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ oldu. 

<Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Erişilebilir ve Temiz Enerji’yi Konuştu

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin, UNDP Türkiye çözüm ortaklığında gerçekleştirdiği Sorunlara Çözümler Buluşmaları, yıl boyunca Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Zorlu Holding’in desteği ve ev sahipliğiyle devam edecek. Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sorunlara Çözümler Buluşmaları kapsamında, Erişilebilir ve Temiz Enerji sorunu masaya yatırıldı.

Erişilebilir ve Temiz Enerji paneli; UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portfolyo Yöneticisi Nuri Özbağdatlı moderatörlüğünde; Danimarka Başkonsolosluğu Enerjiden Sorumlu Ticaret Müşaviri Seda Kayrak Bilgen, Finlandiya Doğayı Koruma Derneği EKOenerji Eko-Etiketi İletişim Koordinatörü Merve Güngör, Reengen Enerji IoT Platformu Kurucu Ortağı Şahin Çağlayan ve Zorlu Enerji Ar-Ge ve Akıllı Sistemler Grup Müdürü Burçin Açan’ın katılımıyla gerçekleşti.

‘Sürdürülebilirlikte özel sektör, itici bir güç’

Sürdürülebilirlik anlamında Danimarka’dan örnekler sunan Danimarka Başkonsolosluğu Enerjiden Sorumlu Ticaret Müşaviri Seda Kayrak Bilgen, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik anlamında Danimarka kendisine çok uzun yıllardır bir yol haritası çizmiş durumda. 

Sürdürülebilirlik ve yeşil büyüme Danimarka’da etkili bir iş modeli.  Bu anlamda tüm ihracatına oranla yeşil teknoloji ihracatı Avrupa’da bir numarada. Danimarka, geçtiğimiz 45 sene içerisinde ekonomik olarak büyürken bunu enerji tüketimini artırmadan başarmış; iklim stratejilerini sürekli olarak geliştirmiş. Danimarka yeni İklim Anlaşması ve Stratejisi çerçevesinde 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 70 oranında azaltmayı taahhüt ederken, özel sektörde bu oran yüzde 80 bandında. Yani özel sektör çok önemli bir itici güç ve 26 milyon ton emisyon azalımı yapmayı taahhüt ediyor. Özel sektör de ‘Biz bir yol haritası çizeceğiz ve buna uyacağız’ diyor. Dolayısıyla özel sektör ve kamu stratejileri belirlerken ve uygularken iç içe geçmiş durumda.” 

‘Ülkelerin sınırları dışında bir gerçeklik var’

Finlandiya Doğayı Koruma Derneği EKOenerji Eko-Etiketi İletişim Koordinatörü Merve Güngör ise “Hiç kimse herhangi bir etki yaratmayacak kadar küçük ve değersiz değil. Hangi ülkede olduğumuzun aslında çok büyük bir önemi yok, ülkelerin sınırları dışında bir gerçeklik var. Moderniteyi destekleyen enerjinin karbonunu azaltmak. Bu kaçınamayacağımız bir sorumluluk olarak hepimizin önünde duruyor. Biz de bu sebeple enerji tüketicilerinin dünya çapındaki rolüne odaklanıyoruz. EKOenerji eko-etiketi olarak yenilenebilir enerjinin çevresel sürdürülebilirliğini vurguluyor ve bu konuda harekete geçen kurum ve kişilerin daha fazla insana ulaşmasını sağlıyoruz’’ diye konuştu.

%87 oranında yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanım oranının Zo