PEPSICO’NUN KIZLARI OKUMAYA VE IŞIK SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

PepsiCo Türkiye’nin eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesi, yeni dönemde Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor. PepsiCo Türkiye çalışanlarının gönüllü olarak topladığı bağışlarla gerçekleştirilen proje kapsamında PepsiCo ile “Okuyan Kızlar”; sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme, kişisel marka ve imaj yönetiminden girişimciliğe kadar 11 farklı başlıkta, 6 ay sürecek, 45 saatlik çevrimiçi eğitim programının bir parçası olacak.

<PEPSICO’NUN KIZLARI OKUMAYA VE IŞIK SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için kapsayıcı bir yaklaşımla; her insanın temel insan haklarına sahip olması ve tüm eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliği açığının en hızlı şekilde kapanması giderek daha da kritik bir önem arz ediyor. Bu çerçevede ülkemizde; ilköğretim sonrası eğitim, ekonomik ve sosyal hayata katılım gibi konularda kadınların daha fazla desteklenmesi gerektiği görülüyor. 

 

Özellikle şirketlerin bu konuda aldığı gönüllü aksiyonlar; kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda toplumsal bilinci her geçen gün daha da artırıyor. Bu alanda küresel olarak harekete geçen şirketlerden biri olan PepsiCo, “Fayda Gözeten Performans” yaklaşımı ile “bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak” için dünya üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme vizyonu ile hareket ediyor.  Şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması ve nitelikli eğitim gibi başlıklar çerçevesinde hayata geçirdiği projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.  

 

12 yılda 150’yi aşkın kız çocuğunun eğitimine gönüllü katkı 

Faaliyette bulunduğu ülkelerde PepsiCo Vakfı aracılığıyla 2025 yılına kadar 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere yatırım yapmayı hedefleyen PepsiCo, eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere Türkiye’de hayata geçirdiği “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesini, yeni döneminde yepyeni bir içerikle çevrimiçi olarak sürdürüyor.  

 

PepsiCo’nun T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde devam eden ‘GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’ eğitimlerine katılan ancak sosyo-ekonomik şartlar sebebiyle lise ve sonrası eğitimlerine devam edemeyecek durumda olan başarılı kız öğrencilerini desteklendiği ‘Kızlarımız Okuyor’ projesiyle 12 yılda 150’yi aşkın kız öğrenciye erişildi. İki yıl önce “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” adıyla yenilenen projeyle; birey olarak farkındalığı gelişmiş ve kendi başına karar alabilen, değişen ve dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan ve bu konularda inisiyatif alan bireylerin yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. 

 

PepsiCo Türkiye Genel Müdür Ece Aksel: “Bilinçli, toplumsal ve çevresel konulara duyarlı kızlarımız, aldıkları eğitimleri hayatın her alanına taşıyarak saçtıkları ışıkla ülkemizi aydınlatacak”

PepsiCo Türkiye, çalışanlarının gönüllü olarak topladığı bağışlarla uzun yıllardır devam ettirdiği bu projenin, PepsiCo&rs