Karaca, kadınlarımız kendini güvende hissetmiyor

Karaca, kadınlarımız kendini güvende hissetmiyor

DEVA Partisi İl Başkanı Dr. Seyit Karaca 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili yaptığı açıklamasında, Bugün kadın kendini güvende hissetmiyor, kaygıları var, tedirgin olduğu gibi Kendisinin, ailesinin, çocuklarının geleceğinden endişeli olduğunu söyledi. 

<Karaca, kadınlarımız kendini güvende hissetmiyor

Günümüzde kadınların yaşadığı sorunların arttığına değinen Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, “Binlerce yıldır tüm dünyada, eş, anne, tüccar, kraliçe, köle, kısacası farklı zaman dilimlerinde, farklı coğrafyalarda, farklı konumlarda yaşayagelmiş. Değer verilen toplumlar yanı sıra değersiz bir varlık olarak görüldüğü toplumlarda yaşamış kadın. Günümüzde de dünyanın farklı noktalarında farklı tanımlamaları hala yaşıyoruz. Artan iletişim kanalları ile toplumlararası etkileşimlerle kadınlar üzerinde zaman zaman tartışmaların yaşandığını da görüyoruz. Bugün kadın kendini güvende hissetmiyor, kaygıları var, tedirgindir. Kendisinin,  ailesinin, çocuklarının geleceğinden endişelidir. Hane halkı geliri daralırken, kadın iş mi ev mi seçimi yapmak zorunda kalıyor.  DEVA Partisi olarak ‘kimsenin kendini dışlanmış, öteki hissetmediği, haksızlıkların yaşanmadığı bir Türkiye istiyoruz.
Biz kadınların cinayete kurban gitmediği, katillerin dışarıda gezmediği, anaların babaların dizlerini dövmediği bir Türkiye istiyoruz. Biz çocuklarımızın geleceğinden endişe duymayacağımız eşit şartlarda eğitim istiyoruz, biz refahın tüm toplumu kapsadığı gelir uçurumlarının olmadığı bir Türkiye istiyoruz” dedi. 

Kadının yükünü hafifletmek ülkeyi idare edenlerin görevi olmalıdır

Kadının aile içindeki yükünün hafifletilmesi ülkeyi yönetenlerin görevi olmalıdır diyen Dr. Seyit Karaca, “Ailenin en önemli parçası olan ve çocukların ilk öğretmeni kadının, aile içerisindeki yükünü azaltmak ülke idarecilerinin en önemli görevi olmalıdır. Türkiye'de kadın hakları konusuna gelecek olursak; Türk kadını İstiklal Savaşında gerek cephede gerekse cephe gerisinde tüm gücüyle ülkesine hizmet vermiştir. Türk kadının bu fedakâr ve güçlü çehresi sayesinde kendilerine erkeklerle eşit hakların sağlanmasına birçok dünya ülkesinden çok önce kapı açmıştır. Bugün şüphesiz Türk kadınının siyasi, sosyal ve aile hayatındaki etkisi eskiye göre daha kuvvetli olsa da birçok alanda eşitsizlikleri görüyoruz. Kadına şiddetsiz bir gün geçmeyen ülkemizde, her gün katledilen kadınların varlığı yüreğimizi dağlıyor. 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece kayıtlara geçen 388 kadın cinayeti, kadınları koruması gereken kanunların uygulanamadığını açıkça gösteriyor. Maalesef bu cinayetlerin 12 tanesi de ilimizde işlenmiştir.  Deva partisi olarak Türk kadınının eğitim hayatındaki varlığını sürdürmesi, sosyal yaşamdaki ve iş hayatındaki cinsiyet ayrımına maruz kalmaması için politikalar geliştirmek üzere çalışıyoruz, çalışacağız. Her türlü şiddet olgusunun sonuna kadar karşısında olacağız ve bu hususta tüm meslek dallarıyla ortak çalışmalar yürüteceğiz. Herkesin her kesimden sesini dinleyeceğiz. İlk olarak kadınların toplumda haksız yargılanmalarının önüne geçmek için eğitici ve öğretici çalışmalar yapacağız. En nihayetinde esas temel problemlerden birisi bizi içimizde ayrışmaya iten siyasi söylemlerdir. Biz birlik olmadan hareket edemeyiz. Önce kadınları sağcısıyla solcusuyla, başı açığıyla kapalısıyla, inançları ve bu inançların seviyesiyle hepsini birleştireceğiz. Bizim temelimiz insandır, kadındır, kadınlar arasındaki bu kutuplaştırmayı bitirmeden attığımız her adım beklenilen sonucu getirmeyecektir. Önce herkes ön yargısını kıracak, başı kapalıysa şöyle davranmalı açıksa böyle davranmalı algısını bir kenara bırakacak. Bir kadını kıyafetiyle yargılamak kimsenin hakkı değildir. Nitekim biz yargılayan değil birleştiren olacağız. Kadınlarımızın devası olacağız ve bu hareket Anadolu’nun kalbinden Konya’dan başlayacak. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilimizde 2020 yılı içerisinde cinayete kurban giden kadınlarımızın anısına 12 fidan dikeceğiz. Anılarını fidanlarla yaşatacağız. Tüm kadınlarımızın daha mutlu olduğu bir Türkiye ve dünya özlemimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.