Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Esnek Çalışma Kaldırılıyor

02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge yürürlükten kaldırıldı.

<Cumhurbaşkanlığı  Genelgesi ile Esnek Çalışma Kaldırılıyor

GENELGE

2021/5

02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe

konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve

kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin “COVID-19

Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı Genelge

yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve

mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai

saatleri belirlenebilecektir.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık

Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda

bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı

bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine

getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı

kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden aynımayacak ve hizmetine

ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma

mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu

mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli

tedbirler alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.